درباره ی سگ ها صفحه اول

مقابله با ترس از سگ

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

ترس از سگ

ترس از سگ یکی از فوبیا هایی است که بیشتر انسان ها به آن دچار میشوند ، ترس از سگ قابل درمان است
سگ های با مزه
علائم
این افراد با دیدن سگ ها به صورت غیر عادی احساس ترس و عدم امنیت میکنند ، بدنشان عرق میکند ، چشمانشان گشاد میشود ، و بدنشان شروع به ترشح آدرنالین میکند
در موارد حاد بعضی افراد ممکن است ترس تا آنجا پیش روی کند که منجر به غش کردن آن شود

دلایل به وجورد آمدن فوبیای سگ یا سگ هراسی

ترس از سگ در کودکی

مهمترین دلیل این فوبیا به کودکی فرد بازمی گردد اگر کودکی در سن کم از حیواناتی مثل ترسانده شود این ترس ممکن است به صورت فوبیا در بزرگ سالی آن بروز کند
حتی استفاده از عباراتی مثل "میدم هاپو بخورت" یا "آقا سگه بیا بخورش" هم میتواند در فرد ایجاد فوبیا کند
همچنین اگر فردی در کودکی مورد حمله یا خشم یک سگ قرار بگیرد یا حتی یک گاز ساده در هنگام بازی با سگ میتواند در فرد ایجاد فوبیا کند

ترس در بزرگ سالی

اگر فردی در بزرگ سالی مورد حمله یا خشم سگ یا گله ی سگ ها قرار بگیرد ممکن است این ترس در او نهادینه شود و تبدیل به یک فوبیا شود

ترس ژنتیکی

به عقیده ی عده ای از محققان این ترس میتواند ریشه ی ژنتیکی نیز داشته باشد یعنی ممکن است فردی نه در کودکی نه در بزرگ سالی مورد حمله و خشم هیچ سگی قرار نگرفته باشد ولی فوبیا از سگ را به طور کامل داشته باشد
بیشترین میزان فوبیای ژنتیکی یا ذاتی مربوط به فوبیا ی عنکبوت است.

درمان ترس از سگ

درمان سگ هراسی بیشتر به روش هیپنوتیزم انجام میشود ، به این صورت که فرد را در خواب هیپنوتیزم فرو میبرند و در ضمیر او به دنبال ریشه های ترس میگردند سپس در ذهن فرد سگی تصور میشود ، فرد در این لحظه به صورت مجازی با سگ رو برو میشود
پس از این مرحله بیمار را با عکس ها و فیلم های سگ های مختلف مواجه میکنند و در نهایت بیمار باید ترسش یعنی یک سگ واقعی رو به رو شود ، آن را لمس کند
روند درمان یکباره نیست ولی زیاد طول نمیکشد.
سگ های با مزه سگ های با مزه سگ های با مزه سگ های با مزه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Cynophobia

عکس سگ های با مزه