درباره ی سگ ها صفحه اول

چرا سگ و گربه با هم دشمن هستند ؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

دعوای سگ و گربه

سگ ها و گربه ها هردو پستان دارانی گوشت خوار هستند.
این به این معنی است که هردوی آنها برای تامین غذایشان باید شکار کنند.
در طبیعت سگ سانان گربه های های وحشی را شکار میکنند و یا برعکس شیر ها به دنبال سگ های وحشی افریقایی هستند.
گرگ ها هم به دنبال گربه های وحشی.
ببر ها هم هر ولگردی را مورد حمله قرار میدهند.
کایوت ها گربه های محلی را میدزند و همینطور کل حیات وحش برای بقا دیگری را نابود میکند.

اما در واقع سگ ها و گربه ها از هم متنفر نیستند ، عاشق یکدیگر هم نیستند
آنها فقط میخواهد آن یکی را دور کنند یا از او دور باشند تا راحت تر باشند !
با این حال سگ ها و گربه ها را وقتی به زور در یک اتاق قرار میدهیم آنها نمیتوانند با هم کنار بیایند.

دعوای سگ ها و گربه ها گربه و سگ

سگ ها و گربه ها به طرز خیلی متفاوتی دنیا را درک میکنند
پم جانسون نویسنده ی کتاب پر فروش رفتار گربه ها به نام "گربه ی روانی" میگوید "این که هیچ پارک گربه ای در دنیا وجود ندارد بی علت نیست"
او اشاره میکند که گربه ها دوست دارند دور بایستند و وضعیت را ارزیابی کنند.
این به این معنی نیست که آن ها ضد اجتماعی هستند این به این علت است که گربه ها خیلی دیر گرم میگیرند و زمانی که گرم بگیرند دیگر حوصله ی همه سر رفته و یا جشن تمام شده.

سگ ها و گربه ها سگ و گربه سگ

از سوی دیگر سگ ها خیلی سریع به چیز های جدید اشخاص و حیوانات جدید واکنش نشان میدهند و میخواهند آن را بررسی کنند.
و این بررسی برای گربه یک وضعیت نا خوش آیند و تهدید آمیز است ولی ماجرا اینجا تمام نمیشود گربه ها معمولا خیلی سریع فرار میکنند و سگ ها هم عاشق دنبال کردن و تعقیب چیزی که فرار میکند هستند و این وضعیت خیلی زود تبدیل به درگیری مثل ابر های درگیری در کارتون ها میشود.
گربه فرار میکند و سگ فکر میکند که این یک بازی است و گربه آن را به بازی تعقیب و گریز دعوت کرده ، سگ و گربه هیچکدام رفتار دیگری را درک نمیکنند و دعوایی در این بین درست میشود و شما فکر میکنید که آن ها با هم دشمن هستند.
در حقیقت مقصر هیچ کدام نیستند.

چطور سگ را با گربه دوست کنیم

سگ و گربه دوست سگ و گربه


برای این کار میتوانید گربه را در یک اتاق قرار دهید ، سپس سگ را با قلاده و افسارش وارد اتاق کنید ، اگر سگ رفتار آرام و خوبی از خودش نشان داد به او یک جایزه بدهید ، اگر سعی کرد به سمت گربه حمله کند سریع او را دور چند متر دور کنید تا آرام شود.
وقتی آرام شد دوباره امتحان کنید ، در طول آموزش هرگز اجازه ی درگیری به آنها ندهید ، به گربه هم برای رفتار خوبش میتوانید جایزه بدهید.
سر انجام سگ و گربه یاد خواهند گرفت که میشود در یک اتاق به صورت مسالمت آمیز زندگی کرد ، ممکن است گاهی اوقات درگیری هایی رخ دهد و تنها کاری که باید بکنید دور کردن آن ها از یکدیگر است و وقتی آرامش برقرار شد دوباره آنها را به هم نزدیک کنید.
فراموش نکنید که پستانداران خیلی باهوش هستند و با دادن جایزه به آنها میتوانید خیلی چیز ها را به آنها یاد دهید.

دوستی سگ و گربه

سگ و گربه باهم نگهدتری سگ و گربه باهم

 

منابع:


https://www.thedodo.com/q-do-cats-and-dogs-naturally-h-448740439.html
https://www.amazon.com/Psycho-Kitty-Solving-Crazy-Behavior/dp/1587613239